Vilniaus pašto kodas


AKTUALIJOS 2007-10-09 UŽ GRAŽIAUSIĄ APLINKĄ - KELIONĖ Į OLANDIJĄ 2007-10-08 MOKYTOJAI - MOKYTOJAMS 2007-10-07 APSKRITIES EKSPOZICIJA RESPUBLIKINĖJE DERLIAUS DIENOJE 2007-10-02 GRAŽIOS IR TVARKINGOS APLINKOS KONKURSO PABAIGTUVĖS 2007-09-25 TAUTINIŲ MAŽUMŲ ŠVIETIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE 2007-09-12 UŽ MIESTE TURĖTĄ ŽEMĘ - SKLYPAI INDIVIDUALIAI STATYBAI 2007-09-10 KONKURSAS ĮPAREIGOJA GYVENTI GRAŽIAU 2007-03-05 SAVAVALIŠKOS STATYBOS VILNIAUS APSKRITYJE 2006-09-29 KOMISIJOS TYRIMAS DĖL SAVAVALIŠKO VALSTYBINĖS ŽEMĖS UŽĖMIMO REGIONINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTAS 2007-10-04 Regioninės plėtros tarybos posėdis nukeliamas į š. m. spalio 19 d. 2007-10-03 DĖL VILNIAUS APSKRITIES TERITORIJOS BENDROJO PLANO BAIGIAMOJO SUSIRINKIMO 2007-09-28 Vilniaus apskrities gražios ir tvarkingos aplinkos apžiuros - konkurso rezultatai 2007-09-07 Įgyvendinamas Europos Sąjungos iš dalies finansuojamas projektas „Didžiulio ežero praeities taršos padarinių likvidavimas” 2007-07-27 DĖL VILNIAUS APSKRITIES TERITORIJOS BENDROJO PLANO VIEŠO SVARSTYMO PROCEDŪRŲ 2007-01-02 Gauta parama iš ES struktūrinių fondų Vilniaus Bernardinų istorinio - architektūrinio ansamblio pritaikymui viešojo turizmo reikmėms ŽEMĖS TVARKYMO DEPARTAMENTAS 2007-09-11 Teritorijų planavimo patikrinimo aktai 2007-09-11 Informacija apie žemės reformos žemėtvarkos projektų papildymų rengimą Vilniaus apskrityje 2007-07-31 Informacija apie pradedamus rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus 2007-07-16 Informacija apie piliečių, pateikusių išvadas dėl lygiaverčio žemės sklypo gavimo, tenkinimo galimybes 2006-11-30 Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius informuoja PERSONALO TARNYBA 2007-10-03 PASKELBTAS KONKURSAS Pašto kodai SOCIALINIŲ REIKALŲ, ŠVIETIMO IR KULTŪROS DEPARTAMENTAS 2007-10-09 Pasitarimas socialinės globos klausimais 2007-10-03 „Jievaro turtai -2007 “ 2007-10-03 Mūsų miesteliai 2007-10-02 Mokytojo dienos šventė

Vilniaus pasto kodas

Jeigu siunčiate siuntinį į Vilniaus apskritį ar iš Jums pravartu žinoti: Vilniaus pasto kodas

2007-09-26 Vilniaus apskrities taurė - 2007 2007-09-13 Seminaras kultūros administratoriams CIVILINĖS SAUGOS DEPARTAMENTAS 2007-10-08 Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas 2007-10-08 Ką reiškia kaukiančios civilinės saugos sirenos? 2007-10-03 Priešgaisrinės ir civilinės saugos mokymai (atnaujinta) 2007-07-26 Naujos pavojingų objektų registro anketos 2007-07-11 Geriamojo vandens sauga potvynių metu ir po jų APSKRITIES GYDYTOJO TARNYBA Pašto kodai 2007-10-02 Vilniaus apskrities visuomenės sveikatos ugdymo centro spalio mėnesio renginių planas 2007-10-01 Seminaras „Gripo epidemiologija ir priežiūra Lietuvoje“ 2007-09-26 Tarptautinė Europos diena ,,Mieste be savo automobilio" 2007-09-17 Seminaras „Nacionalinio atsako informacinės sistemos diegimas Lietuvoje“ 2007-06-01 Vilniaus apskrityje esančios gydytojų tarnybos ir sveikatos priežiūros įstaigos 2007 metais 2007-03-28 Vilniaus apskrities konkursas "Nerūkanti klasė 2006-2007" VALSTYBINĖS ŠVIETIMO PRIEŽIŪROS SKYRIUS 2007-10-05 Dalyvavimas Atrankos komisijos darbe 2007-10-03 Vykdyta patikra 2007-10-03 Akreditacija Švenčionių r. Pabradės ,,Ryto" vidurinėje mokykloje 2007-10-03 Vykdoma patikra 2007-10-03 Dalyvavimas Atrankos komisijos posėdyje 2007-10-03 Dalyvavimas Atrankos komisijos darbe 2007-09-11 Parengta pažyma apie baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų organizavimą ir vykdymą 2007 metais TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS 2007-10-03 Teritorijų planavimo dokumentų projektų patikrinimo aktai 2007-09-13 Vilniaus apskrities viršininko administracijos reikalavimai nugriauti savavališkai pastatytus statinius per 2006 metus ir 2007 metų I pusmetį 2007-09-06 Nauji Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento telefonai 2007-08-13 Teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktai 2007-07-26 Nelegalios statybos Pašto kodai 2007-05-24 Priėmimo grafikas 2006-09-28 Savavališkos statybos Vilniaus apskrityje 2006-09-27 Savavališkos statybos Vilniaus rajone INFORMATIKOS SKYRIUS 2006-11-21 Informatikos skyrius praneša